ดึงสติชาวพุทธ กรณีลัทธิเชื่อมจิต

ดึงสติชาวพุทธ กรณีลัทธิเชื่อมจิต
สนทนาธรรมกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ในรายการ “คนในข่าว” 18 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก