“40 สว.” ยื่นศาล รธน. ถอด “เศรษฐา” พ้นนายกฯ “พิชิต” ออกจาก รมต.

“40 สว.” ยื่นศาล รธน. ถอด “เศรษฐา” พ้นนายกฯ “พิชิต” ออกจาก รมต.
สัมภาษณ์ ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก นักกฎหมายมหาชน

ในรายการ “คนในข่าว” 18 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ บุษกร อังคณิต

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก