“ปะการังฟอกขาว” เป็นเหตุ ปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 12 แห่ง

Hotnewsoumoim (88)
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึงกรณีหลายพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกิดปะการังฟอกขาวรุนแรงว่า จำเป็นต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 12 แห่ง ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ที่เริ่มเกิดปะการังฟอกขาวแล้วประมาณร้อยละ 50 – 70 เช่น หมู่เกาะสุรินทร์-สิมิลัน , หมู่เกาะชุมพร เพื่อให้ปะการังฟื้นฟูและลดกิจกรรมจากการท่องเที่ยว และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติมอีก 7 พื้นที่ ซึ่งการปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวจะช่วยลดกิจกรรมที่อาจเพิ่มผลกระทบกับปะการังฟอกขาว หากในอนาคตอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงจะทำให้ปะการังฟื้นฟูและกลับมาได้ตามปกติ ส่วนการทดลองติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) ในฝั่งทะเลอันดามันจะช่วยบังแสงแดดที่ร้อนจัดให้ปะการังได้ แต่กลับพบมีข้อจำกัดหลายอย่าง จึงประเมินวิธีปิดกิจกรรมรบกวนและให้ปะการังฟื้นฟูตัวเองดีที่สุด เพราะปะการังแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่ใช้ระยะเวลาฟื้นฟูไม่เท่ากัน
ขณะที่ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้ทดลองติดตั้งสแลนลดแสง (Shading) บริเวณแนวปะการังเกาะกา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 5 แปลง กับปะการัง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแผ่น รูปแบบก้อน และรูปแบบกิ่งก้าน ที่มีลักษณะสีซีดจาง เมื่อเปรียบเทียบกับปะการังรูปแบบเดียวกันบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้กางสแลนลดแสง และได้ติดตั้ง Data Temperature Logger เพื่อติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่อง
แท็ก