คาดผู้โดยสารเดินทางช่วงตรุษจีนคึกคัก แนะใช้ แอป SAWASDEE by AOT เพิ่มความรวดเร็ว

Hotnewsoumoim (84)

คาดผู้โดยสารเดินทางช่วงตรุษจีนคึกคัก แนะใช้ แอป SAWASDEE by AOT เพิ่มความรวดเร็ว

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ระบุ ว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 4 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 (รวม 13 วัน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ทสภ. ในช่วงดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 2,366,940 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 182,072 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีก่อนร้อยละ 32.73 และคาดว่าจะมีเที่ยวบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12,883 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 991 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อนร้อยละ 19.99

ทั้งนี้ช่วงตรุษจีนทาง ทสภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีนสนับสนุนส่วนงานราชการหรือสายการบินเมื่อได้รับการร้องขอ รวมถึงประสานผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร จัดทำข้อความภาษาจีนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารชาวจีนในการใช้บริการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ และระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังนำแอปพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ช่วยให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

แท็ก