สว.ทิ้งทวน !!!เขย่ารัฐบาลยื่นถอดถอน “เศรษฐา-พิชิต” พ้นตำแหน่ง

สว.ทิ้งทวน !!!เขย่ารัฐบาลยื่นถอดถอน “เศรษฐา-พิชิต” พ้นตำแหน่ง
สัมภาษณ์ คุณดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.)

ในรายการ “ทิศทางข่าว” 19 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ อาทิตย์ สมบูรณ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก