รัฐบาลส่อร้าว หลังเดินหน้าพิจารณานำ “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด

รัฐบาลส่อร้าว หลังเดินหน้าพิจารณานำ “กัญชา” กลับไปเป็นยาเสพติด
สัมภาษณ์ คุณศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (อนุทิน ชาญวีรกูล)

ในรายการ “ทิศทางข่าว” 19 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จุฬารัตน์ ประพฤติดี และ อาทิตย์ สมบูรณ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก