จับตาเทรดวอร์ จีน-สหรัฐฯ ไทยได้-เสีย อะไร??

จับตาเทรดวอร์ จีน-สหรัฐฯ ไทยได้-เสีย อะไร??
สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 20 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ และ สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก