รับสมัครเลือกสว.วันแรกเรียบร้อยดี เปิดรับจนถึงศุกร์นี้

wewy -min

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ว่า ขณะนี้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเขต 50 แห่งของกรุงเทพมหานคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จากนั้นจะเป็นการเลือกระดับเขต ระดับจังหวัด แล้วจึงส่งผลไปที่ระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ได้กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
1. วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567
2. วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567
3. วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก