คุรุสภาไม่ทน สั่งพักใช้ใบอนุญาต ผอ.รร.และครู ซื้อบริการนักเรียนหากผิดจริงเพิกถอนใบอนุญาตทันที

oumoim (81)
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูในพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับกุมตัวในข้อหาซื้อบริการทางเพศเด็กนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี พร้อมทั้งถูกตั้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี, พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร, ชักจูง ยุยง ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร, แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก นั้น
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ปรากฏข้อมูลว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกจับกุมนั้น มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ส่วนครูที่ถูกจับกุมนั้นเกษียณอายุราชการไปแล้วและไม่พบข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
กรณี ผอ.โรงเรียนรายดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุภาเตรียมเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทไว้ก่อน จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่สามารถพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อนได้ หากเป็นความผิดเรื่องที่เกี่ยวกับทางเพศ ยาเสพติด หรือถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่ และหากผลตัดสินว่ามีความผิดจริง จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภททันที
ส่วนกรณีของครูที่เกษียณฯ ไปแล้ว สำนักงานฯ ก็ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ในระบบฐานข้อมูลทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อประกอบการพิจารณาลักษณะต้องห้ามของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว
“การกระทำของผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ที่ประพฤติผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กนักเรียนนั้น ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง จึงขอย้ำเตือนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องควบคุม ดูแล มิให้ใครก็ตามมีพฤติการณ์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะเป็นความผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการอย่างชัดเจน ซึ่งครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคน จะต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า และต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ”
แท็ก