ส่องเศรษฐกิจลาว พ้นโคม่าหรือยัง??

Good Morning ASEAN (21/5/67)
โดย ช่วงเจาะลึกอาเซียน
คุณกริชรัตน์ ก้อนเทียน
ผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Law Office) และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป ลาว

ประเภท : Hot Issue
แท็ก