“เทพไท” แนะ “พิชิต” รีบลาออก เสียม้าเพื่อรักษาขุน

wewy-min

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก “เทพไท – คุยการเมือง” ว่า แนะ พิชิต รีบลาออก เสียม้าเพื่อรักษาขุน
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาคำร้องของ 40 สว. ให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน และนายพิชิต ชื่นบาน ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ มีการวิเคราะห์ถึงผลที่จะตามมา ถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง และให้นายเศรษฐากับนายพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน ก็จะเกิดปัญหาทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง

จึงมีกระแสข่าวว่านายพิชิต ชื่นบาน จะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม หรือตัดตอนคำร้องของ 40 สว. ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยรับคำร้องในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ก่อน

ซึ่งถ้าหากนายพิชิตได้ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจริง ก็จะทำให้วาระการพิจารณาคำร้องของ 40 สว. ต้องตกไป เพราะไม่มีเหตุให้ต้องพิจารณาการพ้นสภาพรัฐมนตรีของนายพิชิตที่ได้ลาออกไปแล้ว ส่วนกรณีของนายเศรษฐา ซึ่งเป็นคำร้องที่ต่อเนื่องกัน ต้องมีคำสั่งยกคำร้องไปเช่นกัน

แต่อย่างไรก็ตามคำร้องของ 40 สว. อาจจะตกไป แต่ยังมีคำร้องอื่นที่มีการยื่นต่อ ป.ป.ช.ให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณเศรษฐาในประเด็นจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กรณีการทูลเก้ารายชื่อนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว จึงสามารถพิจารณาในประเด็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ และความผิดตามประมวลจริยธรรมร้ายแรงได้อีก

แม้ว่านายพิชิต ชื่นบาน จะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ตาม แต่วิบากกรรมของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ก็ยังมีอยู่ เพียงแต่สามารถซื้อเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่ง ขอไปตายดาบหน้า ถ้าผมเป็นนายพิชิต ชื่นบาน ผมจะรีบลาออกจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในทันที เพื่อตัดตอนไม่ให้ปัญหาลุกลามไปถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ภาษาเซียนหมากรุกเขาเรียกว่า ยอมเสียม้าเพื่อรักษาขุน

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก