ผู้สูงวัยญี่ปุ่นตายอย่างโดดเดี่ยว กว่า 17,000 ราย ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2024

wewy (3)-min

สำนักข่าวซินหัว รายงาน การสำรวจล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่น (NPA) พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม ญี่ปุ่นมีผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังซึ่งได้เสียชีวิตลงที่บ้านจำนวน 17,034 ราย

การสำรวจดังกล่าวครอบคลุมผู้เสียชีวิต 60,466 ราย ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นรับเรื่องในช่วงเวลาดังกล่าว โดยในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ลำพัง 21,716 ราย และมีบางส่วนที่เป็นการฆ่าตัวตาย

เกือบร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว หรือ 17,034 ราย มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย ผู้ที่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี 2,080 ราย ผู้มีอายุ 70-74 ปี 3,204 ราย ผู้มีอายุ 75-79 ปี 3,480 ราย ผู้มีอายุ 80-84 ปี 3,348 ราย และผู้ที่อายุ 85 ปีขึ้นไป 4,922 ราย

การหารือชั่วคราวในปี 2023 ของคณะทำงานเกี่ยวกับประเด็นการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ของสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ระบุว่าการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว คือการที่บุคคลหนึ่งเสียชีวิตโดยไม่มีใครพบเห็นจนผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพบศพ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางแผนรวบรวมข้อมูลต่อไป อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ยกระดับอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผลสำรวจดังกล่าวคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่บ้านในหมู่ผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังในปี 2024 จะสูงถึงราว 68,000 ราย

 

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก