แนะวิธีเลือกอาหาร….ตักบาตรให้ได้บุญ !!!

แนะวิธีเลือกอาหาร….ตักบาตรให้ได้บุญ !!!
สัมภาษณ์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 21 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากาญจนากุล และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก