“ตะนาวศรี – มอญ” ขุมทรัพย์สินค้าเกษตร-ประมง

Good Morning ASEAN (23/5/67)

โดยอิสรีย์ ศรีวิชาญกุล -อลิสษา สิทธิวงศ์

 

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์

ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก