ททท. ร่วมมือ 12 หน่วยงานรัฐ กระตุ้นแผน “เที่ยวเมืองรอง”

wewy (3)-min

โฆษกรัฐบาล เผย ททท. ผนึกกำลัง 12 หน่วยงานรัฐ บูรณาการแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้าสร้างรายได้ 3.6 แสนล้านบาท จากรายได้ตลาดในประเทศทั้งหมดกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว หรือ เมืองรอง ถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการยกระดับการท่องเที่ยวเมืองรอง นำไปสู่การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567 ประมาณ 3.6 แสนล้านบาท หรือ ร้อยละ 30 จากรายได้ตลาดในประเทศกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ททท.ได้จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) ร่วมกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองตาม 5 มาตรการของ IGNITE Thailand ได้แก่

1. ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
4. พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
5. เพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เข้าถึงทุกเมือง และเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

ซึ่งตลอดปี 2567 ททท. ได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง” โดยนำ Soft Power ในแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขาย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทยมากขึ้น

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเมืองรอง นำเสนอเอกลักษณ์ และเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นเป้าหมาย เสมือนเป็นเมืองหลัก พร้อมชื่นชมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้ายกระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างงานกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น” นายชัย กล่าว

ส่วนผลที่ได้จากการจัดประชุมครั้งนี้จะสรุปเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) เพื่อดำเนินการตามแผนคำของบประมาณปี 2568 ต่อไป

 

ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก