โอกาส Future Food ในเวียดนาม

Good Morning ASEAN (24/5/67)

โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

 

ช่วงเจาะลึกอาเซียน

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ที่ปรีกษา บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ (IRC) จำกัด

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก