ยาคุมฉุกเฉิน กับเด็กเริ่มมีประจำเดือนอันตรายไหม?

ยาคุมฉุกเฉิน กับเด็กเริ่มมีประจำเดือนอันตรายไหม?

โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวณิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 23 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ ศิริพร กิจประกอบ

#FM1005 #MCOTNews #สุขภาพดี4ทุ่ม #ยาคุมฉุกเฉิน #ประจำเดือน

ประเภท : Hot Issue
แท็ก