ถอดรหัสมติศาล รธน. ….”เศรษฐา” รอดฉิวเฉียด !!!

ถอดรหัสมติศาล รธน. ….”เศรษฐา” รอดฉิวเฉียด !!!

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ฯ ม.นเรศวร

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 24 พ.ค.67 ทาง FM100.5

ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #ศาลรัฐธรรมนูญ #เศรษฐา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก