อนาคตก้าวไกล – การเมืองไทย ….คดีล้มล้างการปกครอง

อนาคตก้าวไกล – การเมืองไทย ….คดีล้มล้างการปกครอง
สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 31 ม.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ชุติภพ เหงากุล และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก