จิตวิทยาสติ มีผลต่อความคิดอย่างไร

จิตวิทยาสติ มีผลต่อความคิดอย่างไร
สัมภาษณ์ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 24 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สิรีธร พัฒน์ตระกูลชัย และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก