เรื่องที่ นายกฯ ต้องชี้แจงต่อศาล กรณี 40 สว.ยื่นถอดถอน

เรื่องที่ นายกฯ ต้องชี้แจงต่อศาล กรณี 40 สว.ยื่นถอดถอน

ในรายการ “ลับลวงพราง” 25 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วาสนา นาน่วม และ บุญระดม จิตรดอน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก