กังวลฮั้วเลือก สว. เหตุผู้สมัครน้อย

กังวลฮั้วเลือก สว. เหตุผู้สมัครน้อย

ในรายการ “ลับลวงพราง” 25 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วาสนา นาน่วม และ บุญระดม จิตรดอน

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก