กลาโหม ตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ เน้นพัฒนากองทัพ-ความปลอดภัยของประเทศ

wewy-min

 

กลาโหมยุค “บิ๊กทิน” วิ่งทันโลกหลังสงครามยุคใหม่ใช้ไซเบอร์โจมตีมากขึ้น ล่าสุดเร่งตั้งกองบัญชาการสงครามไซเบอร์ 1 ตุลาคมนี้ เน้นพัฒนากองทัพและส่วนราชการอื่นๆ เพื่อประเทศไทยปลอดภัย

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่านายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบนโยบายในที่ประชุมสภากลาโหมถึงเรื่องสงครามและภัยคุกคามของโลกรูปแบบใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการโจมตีหรือเข้าล้วงความลับของหน่วยงานความมั่นคงในหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้ให้กองบัญชาการกองทัพไทยดำเนินการตั้งศูนย์การต่อสู้โดยให้ ยกระดับขีดความสามารถในการทำสงครามไซเบอร์ ให้จัดตั้งเป็นระดับกองบัญชาการไซเบอร์ทหารอย่างเร่งด่วนโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ตุลาคมปีนี้

“การจัดตั้งศูนย์บัญชาการไซเบอร์ครั้งนี้จะเป็นการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกองทัพบก จะดำเนินการปรับโครงสร้างหน่วยไซเบอร์ภายใต้หน่วยปฏิบัติการดิจิตอลของเข้าด้วยกัน ส่วนกองทัพเรือจะมีการปรับเพิ่มกองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ ด้านกองทัพอากาศจะปรับย้ายกองสงครามเครือข่ายไปอยู่ภายใต้ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศและปรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศไปอยู่ภายใต้กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ”

นายจิรายุกล่าวต่อว่า กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมด้านไซเบอร์ในประเทศชั้นนำ มีประสบการณ์เคยถูกโจมตีเรื่องไซเบอร์ เพื่อนำมา เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ของประเทศไทย โดยร่วมมือกับทุก หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และเอกชนรวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีเป้าหมาย เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านนี้ปีละประมาณ300-500 นายนอกจากนี้ยังเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนไซเบอร์ทหารเพื่อเป็นหน่วย สายวิทยาการด้านไซเบอร์และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านไซเบอร์ให้กับกองทัพและหน่วยงานภายนอก เพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่ปัจจุบันมีการโจมตีด้วยเทคโนโลยีไซเบอร์เป็นจำนวนมากทั้งรูปแบบการเข้าไปควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ การเข้าไปทำลายฐานข้อมูลต่างๆ ทางด้านความมั่นคงซึ่งกระทรวงกลาโหมตระหนัก ถึงภัยสงครามรูปแบบใหม่ที่ ประเทศไทยจะต้องเร่งปฏิบัติการให้สอดรับกับสถานการณ์โลกในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยปลอดภัย

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก