40 สว. โดนฟ้องปลอมลายเซ็นสอยนายกฯ

40 สว. โดนฟ้องปลอมลายเซ็นสอยนายกฯ
สัมภาษณ์ คุณประพันธ์ คุณมี สว.

ในรายการ “คนในข่าว” 25 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ บุษยา อุ้ยเจริญ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก