ปิดเมืองจับลิงลพบุรี

ปิดเมืองจับลิงลพบุรี
สัมภาษณ์ น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ในรายการ “คนในข่าว” 25 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ บุษยา อุ้ยเจริญ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก