วิกฤติโลกเดือด ภัยพิบัติรุนแรงขึ้น

วิกฤติโลกเดือด ภัยพิบัติรุนแรงขึ้น
สัมภาษณ์ ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 25 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณิชชนันทน์ แจ่มดวง และ พจนารถ ธนะธนากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก