วิธีรับมือ เมื่อความทุกข์แบบไม่ทันตั้งตัว

วิธีรับมือ เมื่อความทุกข์แบบไม่ทันตั้งตัว
สนทนาธรรมกับพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 25 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณิชชนันทน์ แจ่มดวง และ พจนารถ ธนะธนากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก