นายกฯ สนับสนุนทุกความหลากหลาย ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนฉลอง Pride Month

442503457_1045970723849951_3586307556364293851_n
นายกฯ สนับสนุนทุกความหลากหลาย ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชนฉลอง Pride Month ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ LGBTQ+ สร้างเม็ดเงินในประเทศ 4,500 ล้านบาท พร้อมผลักดันไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว Pride Friendly ระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี 2030
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเปิดรับความหลากหลาย เท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือสถานะทางสังคม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มจากทั่วโลกในฐานะศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) พร้อมวางแผนจัดงานเฉลิมฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2567 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 860,000 คน สร้างเงินหมุนเวียนกว่า 4 พันล้านบาท เป็นโอกาสส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว Pride Friendly และการเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี 2030
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใช้โอกาสที่นายก รัฐมนตรีกำหนดนโยบายสนับสนุนความเสมอภาคเท่าเทียม ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น Top LGBTQ+ Friendly Destination ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรการท่องเที่ยว ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQ+ ต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ชื่นชอบการเดินทาง และมีระยะเวลาพำนักยาวกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปให้เลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการของไทยในขณะเดียวกัน
ทั้งนี้ ข้อมูลจาก LGBT Capital ระบุว่าในปี 2566 ประเทศไทยติดอันดับ 4 ของโลก ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ+ สูงที่สุด โดย ททท. คาดว่าการจัดงาน Pride Month ตลอดเดือนมิถุนายนของประเทศไทย จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 860,000 คน และสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านบาท
สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรม Pride Month ททท. ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น งาน Colorful Pride Festival ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินขบวนของ LGBTQ+ การแสดงคอนเสิร์ต นิทรรศการศิลปะ งาน Bangkok Pride Festival 2024 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2567 ครอบคลุมกิจกรรมการเดินขบวน Bangkok Pride มหกรรมการแสดงศิลปินแดร็ก (Drag) และการประชุมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ และงาน Pride Nation Samui International Pride Festival ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นในวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2567 ที่จะรวมศิลปิน LGBTQ+ ระดับประเทศและนานาชาติเข้าร่วมงานด้วย เป็นต้น
“นายกรัฐมนตรี ขอบคุณความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเดินหน้าผลักดันความเท่าเทียม เสมอภาค สนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ร่วมดำเนินมาตรการรองรับและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เลือกเดินทางมาฉลอง Pride Month ในไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะร่วมเดินขบวนพาเหรด Bangkok Pride 2024 ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกโอกาสนอกจากสนับสนุนการท่องเที่ยว ทั่วโลกจะเห็นว่าประเทศไทยมีความเท่าเทียม พร้อมตอบรับทุกความหลากหลายด้วยความเสมอภาค และเป็นการผลักดันไทยเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 อีกด้วย”
ประเภท : เศรษฐกิจ
แท็ก