ก้าวย่างที่ 4 ของสิงคโปร์ ??? EP4

Good Morning ASEAN โดยผศ.วีรวรรณ วรรุตม์, มุจลินทร์ เพ็ชรรุ่ง และ วิรัช ศรีพงษ์

และอาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

ประเภท : Hot Issue
แท็ก