กลเกมอำนาจเก่า เขาจ้องเล่นงานใคร?

กลเกมอำนาจเก่า เขาจ้องเล่นงานใคร?
รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ ” 26 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อภิชน ลำเจียก และ ภัทรดนัย เทศสุวรรณ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก