พายุก่อตัว จับตา “ลานีญา” รุนแรงแค่ไหน ?

พายุก่อตัว จับตา “ลานีญา” รุนแรงแค่ไหน ?
สัมภาษณ์ คุณชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการ บมจ.ทีมกรุ๊ป และนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 26 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ณิชชนันทน์ แจ่มดวง และ จุฬารัตน์ ประพฤติดี

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก