โพล 1 ปีหลังเลือกตั้งคนไทยเทใจให้ “ก้าวไกล” ขณะที่ “พรรคเพื่อไทย” คะแนนนิยมร่วง

ja(6)-min

สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองและศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี : 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566” พบถ้ามีการเลือกตั้ง สส. ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการเลือก สส.แบบแบ่งเขต ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.7 จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคก้าวไกล รองลงมาร้อยละ 18.1 เลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 11.2 เลือกผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 9.2 ผู้สมัครจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 7.8 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 5 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 1.6 ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 1.2 ผู้สมัครจากพรรคประชาชาติ ตามลำดับ

ขณะที่การเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะลงคะแนนให้แก่บัญชีรายชื่อของพรรคใด” ผู้ตอบแบบสอบถาม 44.9% ระบุว่า จะลงคะแนนให้พรรคก้าวไกล รองลงมาลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทย คิดเป็น 20.2% พรรครวมไทยสร้างชาติ 10.9% พรรคภูมิใจไทย 3.5% พรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิปัตย์ 3% พรรคประชาชาติ 1.3% และพรรคชาติไทยพัฒนา 0.7% ตามลำดับ

เมื่อสอบถามว่า “ถ้าเลือกได้ อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มากที่สุด” พบว่าอยากให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คิดเป็น 46.9% รองลงมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 17.7% ต่อมานางสาวแพทองธาร ชินวัตร 10.5% นายเศรษฐา ทวีสิน 8.7% นายอนุทิน ชาญวีรกูล 3.3% นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 1.7% และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 0.4% ตามลำดับ

 

ประเภท : การเมือง
แท็ก