รวมมิตรทวยเทพ ใช่ที่พึ่งทางใจคนไทยจริงหรือ???

รวมมิตรทวยเทพ ใช่ที่พึ่งทางใจคนไทยจริงหรือ???

ในรายการ “ข่าวร้าย… กลายเป็นดี” 26 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
โดย ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก