คลี่คำวินิจฉัยศาล รธน. ….ปิดประตูแก้ 112 สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

คลี่คำวินิจฉัยศาล รธน. ….ปิดประตูแก้ 112
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #ศาลรธน. #แก้112
FM100.5 ,MCOTNews ,แชร์เล่าข่าวเด็ด ,ศาล รธน. ,แก้ 112

ประเภท : Hot Issue
แท็ก