ผลตรวจคุณภาพน้ำคลองพระยากง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สั่งปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2567

oumoim - 2024-05-27T132945.343
คพ. เผย ผลตรวจคุณภาพน้ำคลองพระยากง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน – สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2567
 
นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ชาวบ้านริมคลองพระยากง พื้นที่ ม.5 ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม ร้องเรียน น้ำในคลองพระยากง มีสภาพเป็นสีแดง และสีส้มหย่อมๆ มีคราบมันลอยอยู่บนพื้นผิวน้ำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น คาดว่าสาเหตุเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่แอบปล่อยน้ำเสียลงลำคลอง จนไม่สามารถใช้น้ำทำการเกษตร และหาปลาในคลองได้เหมือนก่อน เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข
นางสาวปรีญาพร กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน คพ.ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (สคพ.5) ลงพื้นที่ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม เทศบาลตำบลธรรมศาลา และผู้ได้รับผลกระทบ มีการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองพระยากง และคลองบางแก้ว ผลการตรวจวิเคราะห์ ค่าบีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และแอมโมเนีย มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 สาเหตุเกิดจากการปนเปื้อนสารอินทรีย์ และสิ่งขับถ่ายของสัตว์เลือดอุ่น ที่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ เป็นน้ำเสียจากชุมชนที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ หรือบางแห่งที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำบริเวณที่พบน้ำมีสีน้ำตาลแดง มีค่าโลหะหนักประเภทเหล็ก (Fe) มากกว่าจุดอื่น คาดว่ามาจากน้ำทิ้งของโรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ริมคลองพระยากง ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ประกอบกับน้ำในคลองพระยากงไหลค่อนข้างช้า ทำให้เกิดการสะสมของของเสีย ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจสอบน้ำทิ้งของโรงงานทั้ง 2 แห่ง พบว่ามีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และได้ออกคำสั่งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2567 ให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดกลิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 31 พฤษภาคม 2567 และต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ได้มีคำสั่งห้ามโรงงานทั้ง 2 แห่งระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก เนื่องจากผลคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ล่าสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้เข้าตรวจสอบพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานไปตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง หากน้ำทิ้งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับโรงงานต่อไป
แท็ก