จบตำนาน “แฟรี่แลนด์” ห้างเก่าแก่คู่เมืองนครสวรรค์

จบตำนาน “แฟรี่แลนด์” ห้างเก่าแก่คู่เมืองนครสวรรค์
โดย คุณวิทวัส ชัยปาณี นักการตลาด

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 27 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก