ห่วงชายแดนไทยเป็นแบตเตอรี่ “ทุนสีเทา” กลับมาหลอกคนไทย

ห่วงชายแดนไทยเป็นแบตเตอรี่ “ทุนสีเทา” กลับมาหลอกคนไทย
สัมภาษณ์ คุณรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

ในรายการ “สน.100.5” 25 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์ และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก