อ่านเกม “กลุ่มอำนาจเก่า” …สั่งสอน “ทักษิณ” ….ยื่นสอย “เศรษฐา”

อ่านเกม “กลุ่มอำนาจเก่า” …สั่งสอน “ทักษิณ” ….ยื่นสอย “เศรษฐา”
สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 27 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก