ฟื้น “ครม.เศรษฐกิจ” …ความหวังสุดท้ายดัน ศก.โต ???

ฟื้น “ครม.เศรษฐกิจ” …ความหวังสุดท้ายดัน ศก.โต ???
สัมภาษณ์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 27 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ นงวดี ถนิมมาลย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก