จี้ออกมาตรการ WFH – ดูแล ปชช. ….หลังค่าฝุ่นพุ่งหลายวัน

2 ดร.สนธิ 1 ก.พ.67

จี้ออกมาตรการ WFH – ดูแล ปชช. ….หลังค่าฝุ่นพุ่งหลายวัน
สัมภาษณ์ ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 1 ก.พ. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ ธีรวัฒน์ พึ่งทอง

FM100.5 ,MCOTNews ,แชร์เล่าข่าวเด็ด ,WFH ,ค่าฝุ่นพุ่ง

แท็ก