กทม.ชวน ปชช. ตรวจสุขภาพฟรี ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

wewy (7)

กทม.ชวน ปชช. ตรวจสุขภาพฟรี ต้อนรับเดือนแห่งความรัก

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กทม. ชวนประชาชนรักสุขภาพ มาร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี @โรงพยาบาลสังกัด กทม.และศบส. ทุกแห่ง

นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามนโยบายสุขภาพดีของกรุงเทพมหานครในปีนี้มีการตรวจสุขภาพประชาชน 1 ล้านคน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมาคัดกรองสุขภาพเพื่อทราบสถานะสุขภาพ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย โดยโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข มีเป้าหมายทุกกลุ่มวัยทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนทำงาน อาสาสมัคร

ด้านนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวเสริมว่า สำหรับการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจพิเศษอีก 3 อย่าง คือ การเอกซเรย์ปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจจอประสาทตาสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง และยังมีการออกหน่วยไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งชุมชนและห้างสรรพสินค้าโดยสามารถติดตามปฏิทินการออกหน่วยตรวจสุขภาพได้ที่ https://healthmap.bangkok.go.th/

 

กทม.,ตรวจคัดกรองสุขภาพ

แท็ก