ปัตตานี พร้อมใชับัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ คนแห่ลงทะเบียนเฮลท์ ไอดี

พระวิระชัย-เทพไทย-min

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ทันทีที่นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแบบ 5+5 กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับภารกิจในการดูแลสุขภาพคนไทยกว่า 66 ล้านคน เพื่อประชาชนคนไทยทั่วประเทศมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ทันโรคและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทันที
.
เป็นปฎิบัติการใหญ่เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาได้ทั่วประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการักษาผ่าน FDH หรือศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน ลดภาระงานให้กับบุคลากร ลดแออัด ลดรอคอยด้วย ODS ระบบผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ เจาะเลือดใกล้บ้าน นัดหมายออนไลน์ มีบริการhealth rider ส่งยาถึงบ้านและ ส่งยาทางไปรษณีย์ มีระบบ thailand health atlas เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชน
.
และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับประชาชนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการนำร่องเฟสแรกที่ จ.นราธิวาส ต่อด้วยฟส 3 ได้แก่ ยะลา และปัตตานี ประชาชนสามารถใช้บริการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว นับเป็นความก้าวหน้าในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่บุคลากรของกระทรวง สธ.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ได้เป็นอย่างดี
.
จังหวัดปัตตานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แม้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความพร้อมอย่างมากสำหรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่มีการจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทางผู้ว่าฯ ปัตตานีได้ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นของปัตตานี ให้ช่วยเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตน Health ID รวมถึงบุคลากรจ่กโรงพยาบาลลงพื้นที่ด้วย โดยทางจังหวัดปัตตานีมีประชากร 617,103 คน มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 48,247 คน คิดเป็น 7.82% นับตั้งแต่เริ่มโครงการ มีการจะส่งยาโดยอสม. ผ่านโรงพยาบาลชุมชน 692 ครั้ง ผ่านโรงพยาบาลตำบล 699 ครั้ง
.
อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีสาธารณสุขปลื้มใจมากที่ระบบปฏิบัติการ สธ.ขยายพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเร็วๆนี้จะมีการลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าของโครงการด้วยตนเองในอีกหลายพื้นที่

 

 

แท็ก