เอ็นร้อยหวายอักเสบ ต้องผ่าตัดไหม??

เอ็นร้อยหวายอักเสบ ต้องผ่าตัดไหม??

สัมภาษณ์ นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา อาจารย์ประจำภาควิชาออโธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 28 พ.ค.67 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย คุณชุษณะ ตันตยานนท์ และ คุณกมลพร ร่มทองคำ

#FM1005 #MCOTNews #สุขภาพดี4ทุ่ม #เอ็นร้อยหวาย #ผ่าตัด

ประเภท : Hot Issue
แท็ก