แจงยิบอนุกรรมการฯ แฟชั่น ออกยกทีม “อุ๊งอิ๊ง” ขอบคุณช่วยวางรากฐานจนเสร็จ

wewy ต

แจงยิบอนุกรรมการฯ แฟชั่น ออกยกทีม “อุ๊งอิ๊ง” ขอบคุณช่วยวางรากฐานจนเสร็จ

จากรณีที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นได้ยื่นหนังสือขอยุติการดำเนินงานในตำแหน่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น โดย นางสาวกมลนาถ องค์วรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ 18 มกราคม และลงมติเห็นชอบในการยุติการดำเนินงานตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ล่าสุด นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้โพสต์บน X ขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น หลังยื่นหนังสือลาออก ว่า
ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นทุกคน ที่ร่วมกันผลักดันงานมาตั้งแต่ต้น ทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกจนสำเร็จ ดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคน หากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้า และขอทุกคนติดตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.พ. นี้ค่ะ

ด้าน นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ได้โพสต์แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวบน X ดังนี้

การลาออกของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดเดิม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่
1. ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถ องค์วรรณดี เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งได้จัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จ ด้วยการทุ่มเทกาย ใจ และความคิดอย่างเอาจริงเอาจัง
2. ผมทราบดีว่า ภารกิจหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 จะเรียกร้องเวลาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลาง-ต่างจังหวัด ติดต่อกับองค์กรต่างประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน
3. คุณกมลนาถ เล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 และบอกว่า จะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงนี้ให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จ ผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนี้
4. ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่ และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

แพทองธาร ชินวัตร,สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี,เพื่อไทย,อนุกรรมการแฟชั่น,กมลนาถ องค์วรรณดี ,ลาออก

แท็ก