ปมร้อนการเมือง !!! สั่งฟ้อง “ทักษิณ” คดี 112

ปมร้อนการเมือง !!! สั่งฟ้อง “ทักษิณ” คดี 112

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 29 พ.ค.67 ทาง FM 100.5

ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

#FM1005 #MCOTNews #แชร์เล่าข่าวเด็ด #ทักษิณ #อัยการสูงสุด

ประเภท : Hot Issue
แท็ก