“สมชัย”ชี้กกต.เปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกสว.ใครรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

oumoim - 2024-05-30T074158.377
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์ข้อความหลังมีข่าว กกต.ออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกส.ว.( ฉบับที่2 ) 2567 ที่มีการภาพตัวอย่างบัตรเลือก สว. ว่า กกต. เปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือก สว. แบบเลือกไขว้ จาก 1 ใบ 4 ช่อง เป็น 4 ใบ ๆ ละ 1 ช่อง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า
1. รูปแบบใหม่ เอื้อต่อการทุจริต หากคนใช้บัตรทั้ง 4 ใบ เลือกกลุ่มเดียวที่ตนจัดตั้ง บัตรไปอยู่ในหีบ ตรวจสอบไม่ได้ คะแนนคนนั้นเพิ่ม 4 เท่า
2. รูปแบบเดิม เป็นรูปแบบที่ประกาศในราชกิจจา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 มีพิมพ์ตัวอย่างในคู่มือการเลือก สว. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้ว และอาจมีการให้โรงพิมพ์จัดพิมพ์บัตรไปแล้ว การเปลี่ยนรูปแบบบัตรใหม่ ใครรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ขณะนี้ ยังไม่ประกาศในราชกิจจา แต่กลับมีหนังสือเวียนถึง กกต.ทุกจังหวัดให้ปฏิบัติตามแล้ว
4. คำถามที่ กกต. ควรตอบสังคม คือ ใครเสนอเปลี่ยน มีมติเมื่อไร ทำไมไม่ทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้ เพื่อให้คู่มือและการฝึกอบรมเป็นไปในแนวเดียวกัน และได้เตรียมการป้องกันการทุจริต ในกรณีบัตรหลายใบแต่กากลุ่มเดียวซ้ำกันอย่างไร
ประเภท : การเมือง
แท็ก