POP MART ของฝากยุคใหม่จากจีน EP.2

POP MART ของฝากยุคใหม่จากจีน EP.2
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 30 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย สุตา สุธีพิเชฐภัณฑ์ และ วันดี วรรณเมธางกูร

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก