“รัฐบาล – เพื่อไทย” สะเทือน !!! ปม “ทักษิณ” ถูกสั่งฟ้อง 112

“รัฐบาล – เพื่อไทย” สะเทือน !!! ปม “ทักษิณ” ถูกสั่งฟ้อง 112
สัมภาษณ์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 30 พ.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย จิรายุ จับบาง และ ชุติภพ เหงากาญจนากุล

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก