ตัดมดลูกและรังไข่ มีผลกับ sex อย่างไร?

ตัดมดลูกและรังไข่ มีผลกับ sex อย่างไร?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 30 พ.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย อรวรรณ เผือกไธสง และ กมลพร ร่มทองคำ

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก