เรียนผูกให้รู้จักเรียนแก้! “สมชัย”เสนอ 4 ข้อปรับ ‘บัตรเลือก สว.’ แบบไขว้

Hotnewsoumoim - 2024-05-31T091949.588
31 พฤษภาคม 2567 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ดังนี้…
เรียนผูกให้รู้จักเรียนแก้
กรณี กกต. มีมติให้เปลี่ยนรูปแบบเลือก สว. แบบไขว้ จากบัตร 1 ใบ เป็น 4 ใบ และอาจมีกรณีทุจริตที่ผู้สมัครอาจใช้บัตรลงคะแนนโดยเขียนเลขกลุ่มซ้ำนั้น มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขดังนี้
1. ให้การเขียนเลขกลุ่มในบัตรทั้ง 4 ใบ เป็นหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย พร้อมเซ็นชื่อกำกับ หากพบในหีบใดว่า มีบัตรของกลุ่มบางกลุ่มเกินมา ให้แจ้งข้อหาดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
2. การเลือกไขว้ระดับ อำเภอและจังหวัด ผู้เลือกในแต่ละกลุ่มมี 5 คน หากปรากฏว่าในหีบบัตร มีบัตรของกลุ่มใดเกินมา สมมติตัวอย่าง เช่น สาย A มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 หีบบัตรที่ 1 ควรจะต้องมีบัตรของกลุ่ม 2 , 3 , 4 และ 5 จำนวนอย่างละ 5 ใบ หากมีบัตรที่ระบุกลุ่มซ้ำ ให้ถือเป็นโมฆะ และ ดำเนินการเลือกใหม่ในสายนี้ทันที
3. การเลือกไขว้ในระดับประเทศ ผู้เลือกในแต่ละกลุ่มเพิ่มเป็น 40 คน แต่ละคนได้บัตร 4 ใบ หากหีบบัตรของสายใด มีบัตรของกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มเกิน 40 ใบ ให้ถือเป็นโมฆะ และดำเนินการเลือกใหม่ทันที เช่นกัน
4. ก่อนการเลือกใหม่ ห้ามผู้สมัครจับกลุ่ม พูดคุย สื่อสาร หรือเข้าห้องน้ำเป็นกลุ่มโดยอิสระ เพราะมีผลอันเป็นโมฆะที่ทราบเบื้องต้นแล้ว การซื้อขายอาจเกิดขึ้นได้
หากเห็นชอบ ก็ออกเป็นประกาศให้กรรมการประจำหน่วยทั้งประเทศทราบ ท่านประชุมทุกวันจันทร์อยู่แล้ว จันทร์หน้ากรรมการน่าจะอยู่ครบ ที่ไปประชุมอัฟริกาใต้ 2 ท่านคงกลับมาแล้ว
ประเภท : การเมือง
แท็ก